Vi har ett stort sortiment av plantskoleväxter, omfattande närmare 1000 perenner, kryddväxter & perenna grönsaker, 200 rosor, 170 buskar, över 50 sorters fruktträd samt ett stort antal prydnadsträd, barrväxter och klätter- & klängväxter. Många av våra fruktträd och bärbuskar kommer från finska odlare som har härdiga växter anpassade för norrlänskt klimat. Om du skulle sakna något i sortimentet beställer vi gärna hem det åt dig i mån av tillgång.

Störst är utbudet under våren och fram till midsommar. Vi har leveranser även senare, och sortimentet av t.ex. alunrot och solhattar/rudbeckia är som störst under högsommaren. När det gäller vattenväxter kommer de hem i månadsskiftet maj/juni, eftersom många är köldkänsliga (de drivs i växthus innan de kommer till oss)

Vi ger en generell etableringsgaranti på vedartade trädgårdsväxter. Villkoren finner du här!

Vi är experter på dammar och vattenarrangemang och har många olika sorters fontäner och vattenstenar till försäljning.

Nytt för i år är att vi kan erbjuda biologiskt växtskydd från Biobasiq. Du kan bekämpa de flesta skadedjur med nyttodjur på ett helt giftfritt sätt. Kom in eller ring så berättar vi mer!