Vi har ett stort sortiment av plantskoleväxter, omfattande närmare 900 perenner, kryddväxter & perenna grönsaker, 200 rosor, 170 buskar, samt ett stort antal frukt- och prydnadsträd Barrväxter och klätter- & klängväxter är också välrepresenterade. Vi är experter på dammar och vattenarrangemang. I år lanserar vi ett nytt och sttörre urval av vattenväxter.

Störst är utbudet under våren och fram till midsommar. Vi har dock leveranser även senare, och sortimentet av t.ex. alunrot och solhattar/rudbeckia är som störst under högsommaren.

Årets sortimentslista hittar du här nedanför. Vi har valt att inte inkludera pris eller storlek eftersom båda kan variera kraftigt beroende på vilken leverantör vi behöver använda.

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning eller olevererbarhet p.g.a. exempelvis vinterskador hos leverantören.

Sortimentslista för 2018 kommer inom kort. Den som är nyfiken kan ta en titt på den preliminära perennalistan här!

Vi ger en generell etableringsgaranti på vedartade trädgårdsväxter. Villkoren finner du här!

Grönt kulturarv® - gamla odlingsvärda växter kommer till heders igen. Läs mer här!