Vi har ett stort sortiment av plantskoleväxter, omfattande närmare 900 perenner, kryddväxter & perenna grönsaker, 200 rosor, 170 buskar, samt ett stort antal frukt- och prydnadsträd Barrväxter och klätter- & klängväxter är också välrepresenterade. Vi är experter på dammar och vattenarrangemang.

Störst är utbudet under våren och fram till midsommar. Vi har dock leveranser även senare, och sortimentet av t.ex. alunrot och solhattar/rudbeckia är som störst under högsommaren. När det gäller vattenväxter vill vi helst inte ta hem dem innan månadsskiftet maj/juni, eftersom många är köldkänsliga (de drivs i växthus innan de kommer till oss)

Vi ger en generell etableringsgaranti på vedartade trädgårdsväxter. Villkoren finner du här!

Nytt för i år är att vi kan erbjuda biologiskt växtskydd från Biobasiq. Du kan bekämpa de flesta skadedjur med nyttodjur på ett helt giftfritt sätt. Kom in eller ring så berättar vi mer!