Vi har ett stort sortiment av plantskoleväxter, omfattande närmare 900 perenner, kryddväxter & perenna grönsaker, 200 rosor, 170 buskar, samt ett stort antal frukt- och prydnadsträd Barrväxter och klätter- & klängväxter är också välrepresenterade. Vi är experter på dammar och vattenarrangemang. 

Störst är utbudet under våren och fram till midsommar. Vi har dock leveranser även senare, och sortimentet av t.ex. alunrot och solhattar/rudbeckia är som störst under högsommaren. När det gäller vattenväxter vill vi helst inte ta hem dem innan månadsskiftet maj/juni, eftersom många är köldkänsliga (de drivs i växthus innan de kommer till oss)

Årets sortimentslista hittar du här nedanför. Vi har valt att inte inkludera pris eller storlek eftersom båda kan variera kraftigt beroende på vilken leverantör vi behöver använda

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning eller olevererbarhet p.g.a. exempelvis vinterskador hos leverantören

Sortimentslista för 2018
Sökbar, du kan också förstora sidorna för att lättare kunna läsa. Det blir tyvärr liten stil när man vill få med så mycket information som möjligt på en rad. Tryckfelsnisse har smugit sig in och växterna som ingår i Grönt Kulturarv® kan vara märkta gk eller kult, men de har också egna avdelningar, så det borde inte innebära några större problem

Vi ger en generell etableringsgaranti på vedartade trädgårdsväxter. Villkoren finner du här!

Grönt kulturarv® - gamla odlingsvärda växter kommer till heders igen. Läs mer här!